Autom v Chorvátsku, základné informácie

Dopravné pravidlá:

Dopravné pravidlá v Chorvátsku: – jazdí sa po pravej strane. Ak cestovné značky nenariaďujú rýchlosť, maximálna povolená rýchlosť je 130km/h na diaľniciach a čiastočných diaľniciach, 100 km/h na dvojprúdových cestách, 50 km/h v obývaných mestách a obciach a 80 km/h mimo obývaných oblastí. Výška peňažnej pokuty závisí od priestupku.
Povolená hladina alkoholu v krvi je 0,0 promile.( už neplatí do 0,5 ppm.)

Dopravné nešťastie v Chorvátsku, musí byť nahlásené okamžite polícii na tel. číslo 92. Všetky nehody treba hlásiť na polícii.
Pomoc na ceste: Chorvátsky Autoklub spolupracuje s autoklubmi v iných krajinách. HAK, Draškovićeva 25, 10000 Zagreb, tel: , fax. 01 448 630. Služby pomoci na ceste sú dostupné 24 hodín denne na telefónnom čísle 987.

Výška pokuty za dopravné priestupky v Chorvátsku.

Prekročenie rýchlosti v obci
– rýchlosť v obci o 10 km/h vyššia ako povolená: 300 HRK
– rýchlosť v obci o 10-30 km/h vyššia ako povolená: 500 HRK
– rýchlosť v obci o 30-50 km/h vyššia ako povolená: 700 HRK
– rýchlosť v obci o 50 km/h vyššia ako povolená: min. 2 000 HRK + zákaz riadenia na min. 6 mesiacov

Prekročenie rýchlosti mimo obce
– rýchlosť v obci o 10-30 km/h vyššia ako povolená: 300 HRK
– rýchlosť v obci o 30-50 km/h vyššia ako povolená: 500 HRK
– rýchlosť v obci o 50 km/h vyššia ako povolená: min. 2 000 HRK + zákaz riadenia na min. 3 mesiace

Alkohol
– do 0,5 ‰: 500 – 1 500 HRK
– 0,5‰-1,5 ‰: min. 2 000 HRK + zákaz riadenia na min. 3 mesiace
– nad 1,5 ‰: min. 3 000 HRK + zákaz riadenia na min. 6 mesiacov

Rôzne pokuty – 500 HRK
– nepoužitie bezpečnostných pásov vodič a spolujazdec
– preprava dieťaťa mladšieho ako 12 rokov na prednom sedadle;
– preprava dieťaťa mladšieho ako 5 rokov na zadnom sedadle bez detskej sedačky;

Doprava cez križovatku
– jazda cez križovatku na červenú: 1 000 HRK + zákaz riadenia od 2 do 6 mesiacov